2310 460 530 deyak@thermi.gov.gr

Καλώς ήρθατε στη ΔΕΥΑ Θέρμης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης

Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας χυτών εξαρτημάτων έτους 2017

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χυτών εξαρτημάτων...

Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Έτους 2017

Την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει...

Ανακοίνωση Διμήνων Β’ 2017

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 Κατεβάστε την...

Αποφάσεις

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβολίου και του Προέδρου της ΔΕΥΑ Θέρμης

Αναλύσεις Νερού

Οι πιο Πρόσφατες Βιοχημικές Αναλύσεις του Νερού στο Δήμο Θέρμης

Αιτήσεις

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά που Απαιτούνται για Διάφορες Ενέργειες

Επικοινωνία

Τηλέφωνα και Διευθύνσεις για επικοινωνία με τη ΔΕΥΑ Θέρμης

Η ΔΕΥΑΘ Υλοποιεί Σημαντικά Έργα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης

Εκσυγχρονίζει και βελτιώνει τα δίκτυα άρδευσης καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των οικισμών

Η ΔΕΥΑΘ Συμβάλλει στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Μέσω των Βιολογικών Καθαρισμών και Ελέγχων των Απορρίψεων που Πραγματοποιεί

Εφαρμογή Μεθόδου Βιοενίσχυσης για τη Μείωση Παραγωγής Λάσπης

Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Ν.Ραιδεστού - Ταγαράδων

Αναβάθμιση Δικτύων, Αγωγών και Δεξαμενών ΕΕΛ

Αγαπητοί συνδημότες,
Στόχος της ΔΕΥΑ Θέρμης είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας τους, την επάρκεια και την ποιότητα του νερού. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο η υπηρεσία μας προχωρά στην υλοποίηση έργων υποδομής και στην βελτίωση του εξοπλισμού. Η Δημοτική Επιχείρηση υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης των υποδομών της, τόσο στα δίκτυα ύδρευσης όσο και στα δίκτυα αποχέτευσης. Παράλληλα έχουμε οργανώσει μια κοινωνικά ευαίσθητη τιμολογιακή πολιτική που καλύπτει τις ευπαθείς και ασθενείς κοινωνικές ομάδες με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Με συνεχή έλεγχο, αναπτυξιακή αντίληψη, απόλυτη διαφάνεια για μια εύρωστη οικονομικά δημοτική επιχείρηση στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας, και με αποτελεσματικό προγραμματισμό, πιστεύουμε ότι η ΔΕΥΑ του Δήμου Θέρμης θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο ρόλο της με σεβασμό στον πολίτη.

Πονερίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Θέρμης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Άρδευσης του Δήμου Θέρμης στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες. Αποσκοπώντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, δεδομένου των οικονομικών συνθηκών και της έλλειψης προσωπικού, εξασφαλίζει πόρους για την κατασκευή υποδομών, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης, τόσο στα δίκτυα ύδρευσης όσο και στα δίκτυα αποχέτευσης. Ομοίως στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής και πάντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, προχώρησε στην υιοθέτηση τακτικών που στόχο έχουν την ελάφρυνση των οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών μας, όπως η εφαρμογή διακανονισμών και τιμολογίων για χαμηλές εισοδηματικά ομάδες πληθυσμού. Αποτυπώνοντας το έργο μας στο έντυπο αυτό, επιδιώκουμε την ενημέρωση σας και την αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλεται από τους υπαλλήλους και την Διοίκηση της επιχείρησης.

Καραουλάνης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Θέρμης