Διακήρυξη Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την […]

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Θέρμης Αναφορικά με Καταγγελία για Ζητήματα της Λειτουργίας της

Θέρμη, 5/8/2016 Με αφορμή δημοσίευμα σε ένα site ηλεκτρονικής ενημέρωσης που αφορά στην διακοπή υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Θέρμης για δύο ημέρες, την μη ενημέρωση των κατοίκων για την επικείμενη διακοπή νερού και την αδυναμία επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. , έχουμε να επισημάνουμε ότι οι αναφορές στο σχετικό δημοσίευμα είναι […]

Προμήθεια Χυτών Εξαρτημάτων Ύδρ. Έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης […]

Πίνακες Κατάταξης για την Πρόσληψη Προσωπικού Οκτάμηνης Διάρκειας στη ΔΕΥΑ Θέρμης

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας:

Διακήρυξη Προμήθειας Υδρομέτρων Έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης […]

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης aνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα “ Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB)” , “ Δ.Ε. Υδραυλικών” και “Υ.Ε. Εργατών“. Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της ΔΕΥΑ Θέρμης σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Προκύρηξη 4 Θέσεων Εργασίας – Υδραυλικός, Χειριστής Μηχ/των Έργου & Τεχνίτης Οικοδόμος

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει την προκύρηξη Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων, των ειδικοτήτων: ΔΕ Υδραυλικός Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Έργου (Φορτωτή- Εκσκαφέα) Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2016

Διακήρυξη Προμήθειας Αυτοκινούμενου Ελαστικοφόρου Φορτωτή – Εκσκαφέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης διακηρύσσει ∆ημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα για την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α.Θ, για ταχεία αποκατάσταση βλαβών των δικτύων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, […]

Διακήρυξη Προμήθειας Αυτοκινούμενου Ελαστικοφόρου Φορτωτή – Εκσκαφέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης διακηρύσσει ∆ημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα για την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α.Θ, για ταχεία αποκατάσταση βλαβών των δικτύων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, […]

Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας Πλαστικών Σωλήνων και Πλαστικών Εξαρτημάτων Ύδρευσης Έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης […]