Τις τελευταίες ημέρες εξ αιτίας του παγετού , αντιμετωπίστηκαν πολλαπλές βλάβες στο δίκτυο σωληνώσεων και βανών των κεντρικών δικτύων ύδρευσης σε όλο το Δήμο Θέρμης.

Οπότε η Δ.Ε.Υ.Α ανακοινώνει τα παρακάτω :

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ:

– Μόνωση υδρομέτρου με υαλοβάμβακα ή άλλο μονωτικό υλικό.

– Μόνωση σωλήνας-τουμποράματος που υφίσταται μετά το υδρόμετρο και είναι εκτεθειμένη.

– Έλεγχος του υδρομέτρου τις μέρες στις οποίες οι θερμοκρασίες είναι υπό του μηδενός.

snow_nature