Ενημερώνουμε το κοινό ότι η ΔΕΥΑ Θέρμης Εφαρμόζει τον Ν.4321/2015 για ρύθμιση οφειλών ύδρευσης έως και 100 δόσεις μέχρι τις 26/05/2015.

– Εφάπαξ πληρωμή απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων.

– Με διακανονισμό απαλλαγή έως 90% των προσαυξήσεων ανάλογα του αριθμού των δόσεων.

Πληροφορίες: Μαρία Ζωντανού τηλ. 2310 460535.