Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Κατεβάστε εδώ την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Έγκριση του Ισολογισμού της ΔΕΥΑ Θερμης για το 2014

Κατεβάστε τον Πίνακα Ισολογισμού παρακάτω:

ΔΕΥΑ Θέρμης