ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

Τιμή αποχέτευσης: 0,32€/m3
Σημ.: Ως τιμολογούμενα κυβικά ορίζεται το 75% της πραγματικής κατανάλωσης νερού.

Σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες ισχύει :

1. Οικογένειες με άτομα με αναπηρία (του ιδίου ή ως προστατευόμενο μέλος) με ποσοστό 67% και άνω για τις κατηγορίες νοητική στέρηση, αυτισμός, σύνδρομο DOWN, ψυχοκινητική υστέρηση, νεφροπαθείς, τυφλοί, τετραπληγικοί, παραπληγικοί, καρκινοπαθείς, ακρωτηριασμένοι, ψυχασθενείς, τοξικομανείς, με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000,00 €.

2. Άτομα με αναπηρία άνω του 67% πλην των ανωτέρω κατηγοριών με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 20.000, €.

3. Άποροι, άνεργοι, και γενικά οικογένειες με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 8.000,00 €.

4.Πολύτεκνοι εισοδηματικό κριτήριο στις 30.000,00 € (οικογενειακό εισόδημα)
Επιπλέον αύξηση του προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000,00 €, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι καταβάλλει ενοίκιο για την κατοικία του.
Αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 3.000,00 € για κάθε παιδί (πάνω από τα 4 που είναι το όριο χαρακτηρισμού μιας οικογένειας ως πολύτεκνης).
Ένταξη στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, οικογένειας της οποίας το ένα εκ των τεσσάρων τέκνων δεν είναι προστατευόμενο μέλος, αρκεί να διαμένει μαζί της, να είναι άνεργο ή να δηλώνει εισόδημα μικρότερο ή ίσο των τριών χιλιάδων ευρώ (εισόδημα ≤3.000,00 €). Στο οικογενειακό εισόδημα που αφορά την ειδική κατηγορία Πολυτέκνων να μην προσμετρούνται τα οποιαδήποτε πολυτεκνικά επιδόματα που αυτοί λαμβάνουν.

5.Μονογονεϊκές οικογένειες με 3 και άνω προστατευόμενα μέλη με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες με 2 προστατευόμενα μέλη με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 15.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 προστατευόμενο μέλος με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ

Για τις ανωτέρω κατηγορίες ισχύει έκπτωση 50% στις κατηγορίες έως 105 κμ/4μηνο ως εξής:

DEYATH-Isxiousa-Timologiaki-2016_02

5.Σχετικά με τους επαγγελματίες ισχύει το παρακάτω τιμολόγιο.

DEYATH-Isxiousa-Timologiaki-2016_03