Η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει την προκύρηξη Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων, των ειδικοτήτων:

ΔΕ Υδραυλικός
Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Έργου (Φορτωτή- Εκσκαφέα)
Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2016