2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας:

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - Κατάταξη

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ – Κατάταξη

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - Απορριπτέοι

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ – Απορριπτέοι

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - Κατάταξη

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – Κατάταξη

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - Απορριπτέοι

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – Απορριπτέοι

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - Κατάταξη

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ – Κατάταξη

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - Απορριπτέοι

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ – Απορριπτέοι