2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2017 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.