2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1

Κατεβάστε την Ανακοίνωση Διμήνων Β’ 2017 της ΔΕΥΑ Θέρμης σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.