Ενημερώνουμε το κοινό ότι η ΔΕΥΑ Θέρμης εφαρμόζει τον Ν.4483/2017 για ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έως και 100 δόσεις μέχρι τις 31/11/2017.

– Εφάπαξ πληρωμή απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων

– Με διακανονισμό απαλλαγή έως 80% των προσαυξήσεων ανάλογα του αριθμού των δόσεων.

Πληροφορίες: τηλ. 2310 460530