2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Χρήσης 2017 της ΔΕΥΑ Θέρμης.

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ