2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η διόρθωση αφορά την 4η παράγραφο όπου εκ παραδρομής αναφερόταν “του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2017” ενώ είναι: “διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018”.

Η προηγούμενη ανάρτηση βρίσκεται εδώ.