ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον και την προστασία του, για να υπενθυμίσει σε όλους την επιτακτική ανάγκη για αφύπνιση και κινητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα.

Ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1972 με αφορμή την αρχή της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον. Σκοπός, η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας, ώστε με την καθημερινή πρακτική και συμπεριφορά να συμβάλλουμε όλοι μας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα και ειδικού σκοπού, λειτουργώντας ανταποδοτικά, εντείνει τις προσπάθειες της, έτσι ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος μεταξύ άλλων με:

  • την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων
  • τη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
  • τη κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων
  • τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες και έχει υιοθετήσει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Από το 1992, η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει να προσαρμοστούν τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να μην ξεπερνούν τις δυνατότητες του περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των υδατικών πόρων επικαιροποιείται και αναθεωρείται συνεχώς, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες συνθήκες του τομέα και τις ανάγκες περιβαλλοντικής προστασίας.

Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος απαιτεί όχι μόνο την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, αλλά και τη συγκρότηση ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, την έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.