Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εφαρμόζει τον νόμο 4611/19 (αρθ. 110-117) για τη ρύθμιση οφειλών που αφορούν λογαριασμούς Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης έως και 100 δόσεις μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2019

Για την εφάπαξ εξόφληση οφειλής παρέχεται 100% απαλλαγή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων

Με διακανονισμό παρέχεται απαλλαγή από 80% έως και 50% των προβλεπόμενων προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων

2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 80%
25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 70%
49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 60%
73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 50%

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310 460530