Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα: ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Συμπιεσμένο αρχείο .zip (257MB)