2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΔΔΗΕ πιθανόν να προκαλέσει τη διακοπή υδροδότησης των κατοικιών που υδροδοτούνται από τη δεξαμενή Κοτρώνι του Δ.Δ. Τριλόφου και αντίστοιχα για τις περιοχές που αναφέρονται στο Ν.Ρύσιο και Βασιλικά.