2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Η διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Τριλόφου και Καρδίας οφείλεται σε διακοπή ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ.

Η ΔΕΥΑ έχει ενημερώσει εγκαίρως τη ΔΕΗ και αναμένουμε αποκατάσταση της βλάβης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας