Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας των χθεσινών εκτάκτων καιρικών φαινομένων, προέκυψε βλάβη σε αντλιοστάσιο της περιοχής Τριλόφου. Εξαιτίας των ανωτέρω υπάρχει το ενδεχόμενο διακοπής υδροδότησης διαστήματος 2 έως 3 ωρών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.