Λόγω μεγάλης βλάβης στο αντλιοστάσιο της τοποθεσίας “ΤΑΚΑΝ” υπάρχει πιθανότητα διακοπής υδροδότησης στην περιοχή Τριλόφου. Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. εργάζονται για την έγκαιρη αποκατάσταση της.