Ενημερώνουμε ότι εξαιτίας σοβαρής βλάβης στην υδρευτική γεώτρηση Γ2 του Ν. Ρυσίου (καμένος κινητήρας) υπάρχει πιθανότητα διακοπής της υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΘ κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες άμεσης αποκατάστασής της.