Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ εφαρμόζει τον Ν.4611/2019 για ρύθμιση οφειλών ύδρευσης-αρδευσης έως και 100 δόσεις μέχρι τις 31/12/2019.

  • Eφάπαξ πληρωμή απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων.
  • Mε διακανονισμό απαλλαγή έως 80% των προσαυξήσεων ανάλογα του αριθμού των δόσεων.

Πληροφορίες: τηλ.2310460530.