Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας της θέσης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης που βρίσκεται πλησίον του υπό κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, θα υπάρχει διακοπή της υδροδότησης του οικισμού Αγ.Παρασκευής έως και τις 15.00μ.μ.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας!