Για τις ημέρες των εορτών το ταμείο του Τριλόφου θα είναι ανοικτό τις παρακάτω ημέρες:

 • 25-11-2019
 • 26-11-2019
 • 27-11-2019
 • 28-11-2019
 • 29-11-2019
 • 23-12-2019
 • 24-12-2019
 • 27-12-2019
 • 30-12-2019
 • 31-12-2019
 • 07-01-2020

Για τις ημέρες των εορτών το ταμείο των Βασιλικών θα είναι ανοικτό τις παρακάτω ημέρες:

 • 27-11-2019
 • 29-11-2019
 • 06-12-2019
 • 23-12-2019
 • 24-12-2019
 • 27-12-2019
 • 30-12-2019
 • 31-12-2019
 • 02-01-2020
 • 03-01-2020