Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας και ευθύνης που όλοι μας πρέπει να λάβουμε προκειμένου στην ανάσχεση της κρίσης λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, παρακαλούμε όπως:

1.προβείτε κατά το δυνατόν σε ηλεκτρονικές πληρωμές των λογαριασμών σας ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στο ταμείο της ΔΕΥΑ.

2.Για οποιοδήποτε θέμα τεχνικό ή οικονομικό το οποίο θεωρείται επείγον και δεν μπορεί να αναβληθεί επικοινωνείτε μαζί μας αρχικά στα τηλέφωνα 2310 460530 και 460535 ώστε να οριστεί ο χρόνος της προσέλευσή σας.

3.Για βλάβες ύδρευσης μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2310 460530 έως τις 15.00 μ.μ και στο 6974 995 177 πέραν του ωραρίου εργασίας.