Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των ταμείων Βασιλικών και Τριλόφου μέχρι νεωτέρας, λόγω έλλειψη προσωπικού που προέκυψε στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊου COVID-19.

Το κοινό μπορεί να εξυπηρετείτε από το ταμείο της Θέρμης το οποίο βρίσκεται στην Μακρυγιάννη 15Α ή με ηλεκτρονικούς τρόπους (οδηγίες τρόπου εξόφλησης μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος του λογαριασμού ύδρευσης).