2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Λόγω έκτακτης θα γίνει έκτακτη διακοπή νερού στο Τριάδι έως το μεσημέρι λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό