2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

ΣYNAΓEPMOΣ ΣTHN ΠEPIOXH TOY MHΔEN – ΣTO ΔPOMO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΠEPAIAΣ – ΛOΓΩ ANEΞEΛEΓKTHΣ ΔIAPPOHΣ YΓPAEPIOY ΣE BENZINAΔIKO, AΠO BYTIOΦOPO.

EΞAITIAΣ THΣ IΔIAITEPA EΠIKINΔYNHΣ KATAΣTAΣHΣ O ΔEΔΔHE ΠPOXΩPHΣE ΣE AMEΣH ΔIAKOΠH THΣ HΛEKTPOΔOTHΣHΣ THΣ ΠEPIOXHΣ, ΛOΓΩ THΣ YΠAPΞHΣ ΠΛHΘΩPAΣ METAΣXHMATIΣTΩN.

ΔEΔOMENOY OTI ΣTHN EYPYTEPH ΠEPIOXH, ΛEITOYPΓOYN ANTΛIOΣTAΣIA THΣ Δ.E.Y.A. ΘEPMHΣ, EΛΛOXEYEI H ΠIΘANOTHTA ΔIAKOΠHΣ NEPOY, ΛOΓΩ THΣ AΠPOBΛEΠTHΣ ΔIAMOPΦΩMENHΣ KATAΣTAΣHΣ, ΣTIΣ ΠEPIOXΕΣ: ΠΛAΓIAPIOY, N. PYΣIOY KAI KAPΔIAΣ.

TA ΣYNEPΓEIA THΣ Δ.E.Y.A. ΘEPMHΣ, KATABAΛOYN KAΘE ΔYNATH ΠPOΣΠAΘEIA ΠPOKEIMENOY NA EΛAXIΣTOΠOIHΘOYN OI ΠEPIOXEΣ ΠOY ΠIΘANΩΣ ΘA EXOYN ΔIAKOΠH NEPOY.