Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι, από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια και η περιοχή του δήμου Θέρμης, υπάγονται στο επίπεδο 4 του αυξημένου κινδύνου για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται περαιτέρω περιορισμούς, πέραν όλων των άλλων, και στη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου Θέρμης.

Ειδικότερα, έχοντας υπόψη :

α. τις γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού,

β. την υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 4484/τεύχος Β’/11-10-2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

γ. την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο ιδίως την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού περιορίζονται οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στα Δημοτικά Καταστήματα. Στο εξής η εξυπηρέτηση των πολιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου Θέρμης θα πραγματοποιείται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η είσοδος του κοινού στα δημοτικά καταστήματα γίνεται έπειτα από θερμομέτρηση και καταγραφή τους στον σχετικό κατάλογο εισόδου κοινού.

  • Παρακαλούμε προβείτε κατά το δυνατόν σε ηλεκτρονικές πληρωμές των λογαριασμών σας ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στο ταμείο της ΔΕΥΑ.
  • Για βλάβες ύδρευσης μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2310 460530 έως τις 15.00 μ.μ και στο 6974 995 177 πέραν του ωραρίου εργασίας.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει όλους μας να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και να δείξουμε την κοινωνική ευαισθησία που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της πανδημίας.