Ολοκληρώθηκε και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία  το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Το έργο κατασκευάστηκε από τη  ΔΕΥΑ Θέρμης με Αναθέτων Φορέα και Δικαιούχο της Πράξης την ΑΝΕΘ ΑΕ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων στους οικισμούς Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης, και η σύνδεσή τους με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο της ΕΥΑΘ.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • περίπου 30 χιλιόμετρα δικτύου αγωγών από PVC (βαρυτικό δίκτυο)
  • περίπου 1,5 χιλιόμετρο δικτύου αγωγών από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο – HDPE (καταθλιπτικό δίκτυο)
  • 6 αντλιοστάσια και
  • Περίπου 500 αναμονές για ιδιωτικές συνδέσεις

Το έργο συμβατικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) 5.425.000 € χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση με 4.680.000 € ενώ η ίδια συμμετοχή ανήλθε σε 745.000,00.