2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό θα σημειωθεί διακοπή νερού στη Θέρμη σήμερα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2020 και συγκεκριμένα: πέριξ της πλατείας Παραμάνα και έως την περιοχή του Lidl. Συνεργείο της ΔΕΥΑ Θέρμης βρίσκεται στο σημείο της βλάβης και επιχειρεί για την άμεση αποκατάστασή της.