Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “Προμήθεια Υδρομέτρων Έτους 2021”

28 Απριλίου, 2021

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ