2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ενημερώνει τους καταναλωτές του Δημοτικού Διαμερίσματος ΘΕΡΜΗΣ και της ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ότι θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης λόγω ξαφνικής βλάβης της ΔΕΗ, η οποία επηρέασε τα αντλιοστάσια που υδροδοτούν την περιοχή.