2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

H ΔΕΥΑ Θέρμης ενημερώνει τους καταναλωτές της Κοινότητας ΘΕΡΜΗΣ ότι η διακοπή που σημειώνεται σήμερα 5/7/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στην Κοινότητα Θέρμης και πιο συγκεκριμένα στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΗΣ (ΠΡΟΣ ΠΑΝΟΡAΜΑ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΟΓΕΡΜΑ) οφείλεται σε έκτακτη βλάβη (στην οδό ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ) λόγω εργασιών που γίνονται από τον εργολάβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Εξωτερικό δίκτυο». Τα συνεργεία είναι ήδη στην περιοχή και εργάζονται για την αποκατάστασή της.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.