Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εφαρμόζει τον νόμο 4807/21 για ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020 έως και 30/6/2021,έως και 100 δόσεις μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19, βάση της αντίστοιχης Κ.Υ.Α.

Για την εφάπαξ εξόφληση οφειλής παρέχεται 100% απαλλαγή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων.

Με διακανονισμό παρέχεται απαλλαγή από 80% έως και 50% των προβλεπόμενων προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310460535 κ. Μ.Ζωντανού.