2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Εξαιτίας των χθεσινών ακραίων καιρικών φαινομένων και της υπερχείλισης του Ανθεμούντα, παρουσιάστηκε θολότητα κατά την άντληση νερού σε μία από τις 3 γεωτρήσεις της Κοινότητας Ταγαράδων. Για το λόγο αυτό θα διενεργηθεί καθαρισμός της δεξαμενής του δικτύου.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Κοινότητας Ταγαράδων να ΜΗΝ χρησιμοποιούν το νερό προς πόση μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και την έκδοση νέας ανακοίνωσης από τη ΔΕΥΑ Θέρμης.