Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ενημερώνει τους ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Ύδρευσης ότι το τηλέφωνο ΒΛΑΒΩΝ και ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ που ισχύει για τις εκτός ωραρίου ώρες εργασίας της υπηρεσίας , αλλάζει και πλέον είναι το 6930 074 150.