Παρακαλούνται οι καταναλωτές οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ τιμολόγιο της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ να προσκομίσουν επικαιροποιημένα δικαιολογητικά προκειμένου να διατηρηθεί η ένταξή τους στο σχετικό τιμολόγιο.

Επισημαίνεται ότι η μη προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών θα έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή απένταξή τους.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται ΕΤΗΣΙΩΣ στα παρακάτω email: protokollo-deya@thermi.gov.gr ή katanalotes.deya@thermi.gov.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αναφέρεται ο κωδικός καταναλωτή και το ονοματεπώνυμο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ύδρευσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 460 530