ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΗΣ Α’ ΦΑΣΗ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την ολοκλήρωση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης α΄ φάση», προϋπολογισμού 3.550.000,00€.

Το έργο παραδόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και έγινε διοικητική παραλαβή με την 146/23-05-2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου προκειμένου άμεσα να δοθεί σε χρήση και να εξυπηρετηθούν το συντομότερο δυνατό οι κάτοικοι της περιοχής.

Το έργο θα αντιμετωπίσει το αποχετευτικό πρόβλημα τμήματος της περιοχής επέκτασης του οικισμού Θέρμης. Αποτελεί τμήμα – Α΄ φάση της εγκεκριμένης συνολικής «Μελέτης Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.∆. Θέρμης».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του προϋπολογισμού του Δήμου Θέρμης

Καλούνται,

οι κάτοικοι της περιοχής επέκτασης Θέρμης των οποίων έμπροσθεν των ιδιοκτησιών τους διέρχεται αγωγός ακαθάρτων όπως προσέλθουν για τη σύνδεση του ακινήτου τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης (Παλαιολόγων 4 Θέρμη).

Πληροφορίες:

Ιστοσελίδα ΔΕΥΑ Θέρμης: https://www.deya-thermis.gr/aitiseis

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 460 187 & 2310 460 530