Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τριαδίου», προϋπολογισμού 59.963,61€

4 Μαΐου, 2023

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.