Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – ΣΟΧ 1/2023

3 Νοεμβρίου, 2023

Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Κατεβάστε εδώ το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 05/11/2023 – 14/11/2023


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023

Κατεβάστε εδώ τoν ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023

Κατεβάστε εδώ τoυς ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023

Κατεβάστε εδώ τoυς ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023