Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις – Συνδέσεις Δικτύων Δ.Ε. Θέρμης», προϋπολογισμού 59.998,54€

14 Νοεμβρίου, 2023

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.