Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γιώργος Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Θ. Σκυλακάκη κατόπιν προσκλήσεώς του για να τον ενημερώσει για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται από το ΥΠΕΝ για την αλλαγή της οργάνωσης των Δ.Ε.Υ.Α. μέσω συγχωνεύσεων. Παρόντες ήταν και οι δύο Γενικοί Γραμματείς του ΥΠΕΝ κ.κ. Βαρελίδης και Γραφάκος.

Στην συνέχεια στις 30 Νοεμβρίου ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ για τις Δ.Ε.Υ.Α. παρουσιάσθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ως εξής:

1. ‘Ίδρυση ενός νέου φορέα σε επίπεδο διευρυμένης χωρικής ενότητας που δεν συμπίπτει αναγκαστικά με τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας χωρίς να έχει διευκρινιστεί η νομική τους μορφή. Οι νέοι φορείς θα είναι 15. Ταυτόχρονα, οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ θα επεκτείνουν τη χωρική τους αρμοδιότητα σε όμορες περιφερειακές ενότητες.

2. Οι υφιστάμενες Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως τοπικά παραρτήματα του νέου φορέα, αλλά θα χάσουν την νομική τους οντότητα και αυτοτέλεια.

3. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμμετέχει με εκπροσώπους της στη διοίκηση του νέου φορέα.

4. Το χρέος των Δ.Ε.Υ.Α. προς τη ΔΕΗ θα αποπληρωθεί με δάνειο που θα εξυπηρετείται σε δόσεις από τους πόρους της Αυτοδιοίκησης.

Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση θα είναι απορρύθμιση, δεν θα μπορέσει να εφαρμοσθεί με τον τρόπο που σχεδιάζεται, και θα βλάψει σοβαρά τις τοπικές κοινωνίες.

Στον κ. Μαρινάκη δεν δόθηκε το κείμενο με τις ρυθμίσεις και για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από τον Υπουργό με γραπτό αίτημά της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να δοθεί το κείμενο των ρυθμίσεων.

Κατόπιν τούτου και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. την 1/12/2023 και αποφασίσθηκε να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο Τιτάνια.