Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενημερώνει τους καταναλωτές της περιοχής Πλαγιαρίου, ότι λόγω κλοπής του μετασχηματιστή σε υδρευτική γεώτρηση της περιοχής θα πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση νερού για να μην υπάρξουν προβλήματα επάρκειας.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ενημερωθεί και αναμένεται η αποκατάσταση του.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού, ενόψει και του καύσωνα των ημερών, συνιστάται η λελογισμένη χρήση νερού και ο περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι φιδωλοί στη χρήση του νερού και εάν είναι δυνατό η κατανάλωση να περιορίζεται μόνο για προσωπική χρήση.