2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Άνω Σχολαρίου

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2018

Παράμετροι Ομάδας Α΄


2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 28-11-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 10-09-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 10-09-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 11-4-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 6-4-2012