2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Καρδίας

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2018

Παράμετροι Ομάδας Α΄


2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΑ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 04-12-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 04-12-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 25-09-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 10-09-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 13-08-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 17-08-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 10-07-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 10-07-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 27-4-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 11-4-2012