2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Κάτω Σχολαρίου

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2018

Παράμετροι Ομάδας Α΄


2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 28-11-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 05-12-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 10-09-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 10-09-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 11-07-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 10-07-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 06-06-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 06-06-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 06-04-2012