2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Λακκιάς

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2018

Παράμετροι Ομάδας Α΄


2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΑΚΚΙΑ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΚΚΙΑΣ 07-11-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΛΑΚΚΙΑΣ 06-11-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΚΚΙΑΣ 03-10-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΛΑΚΚΙΑΣ 03-10-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΚΚΙΑΣ 23-4-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΛΑΚΚΙΑΣ 5-4-2012