2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Περιστεράς

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΑΝΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 19-12-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 19-12-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 27-08-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 08-08-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 29-5-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 5-4-2012