2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Πλαγιαρίου

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2018

Παράμετροι Ομάδας Α΄


2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 04-12-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 04-12-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 26-11-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 12-11-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 31-10-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 09-10-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 05-09-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 05-09-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 20-08-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 21-08-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 23-07-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 10-07-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 05-06-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 05-06-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 24-5-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 11-4-2012