2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Θέρμης

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ – ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΘΕΡΜΗ – ΛΙΤΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΘΕΡΜΗ – ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΡΜΗ – HYATT


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 03-12-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 03-12-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 27-11-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 05-10-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 15-10-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 15-10-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 04-09-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 04-09-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 14-08-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 17-08-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 03-07-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 03-07-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 05-06-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 05-06-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 26-03-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΘΕΡΜΗΣ 28-03-2012